Onze samenkomsten

Onze diensten worden gekenmerkt door een aantal verzen uit het Nieuwe Testament:

 

Mattheüs 18:20

 

“ Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.”

 

Wij komen samen rondom Jezus Christus. Hij is de reden en het middelpunt van ons geloof en van onze dienst. Wij geloven dan ook dat Hij zelf, in zekere zin, aanwezig is als wij op die manier samenkomen.

 

Lukas 22:19

 

“En Hij nam brood en nadat Hij had gedankt, brak Hij het en gaf het hun en zei: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”

 

Wij willen gehoor geven aan de wens van onze Heer Jezus om Hem in gedachtenis te houden door het breken van het brood en het drinken van de wijn. Het avondmaal is iedere zondag het hoogtepunt van onze eredienst.

 

Johannes 4:23

 

“…… immers, de Vader zoekt zulke [personen] die Hem aanbidden.”

 

In onze eredienst willen wij graag onze hemelse Vader dank brengen voor Zijn Zoon, en de Heer Jezus danken voor het offer, dat Hij in onze plaats bracht om ons met God te verzoenen. Wij willen Hem aanbidden die voor ons aan het kruis stierf om ons het Leven te geven.

 

Ook hechten wij veel waarde aan wat de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korinthiërs heeft geschreven als hij hun onderricht geeft over het samenkomen.

 

1 Korinthiërs 14:26

 

“Hoe is het dan, broeders? Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, heeft  een leer, heeft een openbaring, heeft een taal, heeft  een uitlegging: laat alles gebeuren tot opbouwing”.

 

Wij hebben geen benoemde voorganger en vertrouwen erop, dat de bedieningen die nodig zijn in onze diensten door de gemeente van gelovigen ingevuld kunnen worden. Dat een iedere broeder die iets heeft, geleid door de Heilige Geest, ons daarmee kan dienen.