Het ontstaan

Ontstaan van de vergadering

 

1825 –  een voorzichtig begin

 

We gaan daarvoor een flink stuk terug in de tijd. In Dublin, Ierland, waren rond 1825 drie gelovige vrienden die door de week veel samen met elkaar optrokken, maar op zondag ieder naar hun eigen kerk gingen. Door de verschillende geloofsovertuigingen konden ze niet samen in dezelfde kerk het avondmaal vieren. Omdat ze alle drie dezelfde Heer dienden, wilden ze graag die eenheid laten zien door aan de wens van de Heer gehoor te geven en samen het avondmaal te vieren.

Ze begonnen te zoeken naar een groep waar dit kon. Maar steeds werden er voorwaarden gesteld, waar ze het niet alle drie mee eens konden zijn. Zo begonnen ze zelf samen te komen om het avondmaal te vieren.

 

1832 –  ontstaan van de vergadering

 

Het geloof van deze drie broeders werd door God gezegend en de groep werd al snel groter en breidde zich ook uit naar andere plaatsen. In 1832 begonnen een aantal broeders samen te komen in Plymouth. Enkel jaren later kwamen er honderden mensen samen en ontstond een wereldwijde beweging, die in de Engelssprekende landen de Plymouth Brethren` wordt genoemd.

 

1854 – Nederland

 

Zo rond 1815 begon er in Europa een opwekking “het Reveil”. Ontstaan in Zwitserland breidde deze zich uit naar Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. In Nederland begon het Reveil in Amsterdam. Daar begon in 1826 Da Costa in zijn huis bijeenkomsten te houden met Bijbeluitleg en gezang. Mensen scheidden zich van de officiële kerk af en stichtten vrije gemeenten.

In die tijd kwam een vooraanstaande broeder van de Brethren in contact met gelovigen in Nederland, aan wie hij de Bijbelse principes uitlegde op grond waarvan zij in Engeland samenkwamen. Een aantal van deze gelovigen besloot, na het uiteenvallen van het Reveil in 1854, ook op basis van die principes samen te komen. Er waren al verschillende groepen gelovigen, die op min of meer dezelfde basis samenkwamen. 1854 kun je dan ook zien als het startjaar van de broederbeweging in Nederland.

Door het werk van verschillende pioniers begon de “broederbeweging” in Nederland te groeien en in een Engels adresboekje uit 1880 worden 37 adressen genoemd van Nederlandse “vergaderingen”, waaronder ook die in Leeuwarden en Sneek. Rond die tijd moet ook de “vergadering Echtenerbrug” ontstaan zijn.

 

1986 – Echtenerbrug

 

De “vergadering” kwam tot 1986 samen in een tot lokaal verbouwd woonhuis aan de Duimstraat. Rond 1986 werd de kleuterschool aan de Zuster Jacobsstraat gekocht en na een flinke verbouwing worden daar sinds 1988 de samenkomsten gehouden.

 

Bronnen

 

Boek

Ouweneel, W.J., Gij zijt allen broeders (1980), Apeldoorn: H. Medema

Internet

Stichting Reveil-Archief,(z.d.) Het reveil, geraadpleegd op 1 jan.2018, http://www.reveilarchief.nl/het-reveil/de-reveilbeweging.html

Meer uitgebreide informatie over de vergadering kunt u o.a. vinden op http://www.christipedia.nl/Artikelen/V/Vergadering_van_Gelovigen