Ons geloof

Wij vertrouwen op de belofte van Jezus Christus zoals hij die uitspreek in het Nieuwe Testament.

 

In Johannes 3:16 zegt Jezus het volgende:

 

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

 

Wij geloven in een persoonlijke bekering, waarover Paulus het volgende zegt:

 

Romeinen 10:9

 

dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden, en met uw hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden.”

 

Wij hebben de zekerheid vergeving van onze zonden ontvangen te hebben.

 

Kolossers 1:14

 

in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden.

 

Wij beseffen dat God ons kan vergeven op grond van het volmaakte offer, dat Christus aan het kruis volbracht.

 

1 Petrus 2:24

 

die Zelf onze zonden in Zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden      afgestorven, voor de gerechtigheid leven.”

 

1 Petrus 1:19

 

maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, (het bloed) van Christus.