Samenkomsten

Onze wekelijkse samenkomst op zondag bestaat uit twee diensten die na elkaar plaatsvinden, onderbroken door een korte koffiepauze.

De eerste dienst is de eredienst waarin ook het avondmaal wordt gevierd. Hierin gedenken wij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus en is er plaats voor dankzegging, aanbidding en lofprijzing. Dit doen we d.m.v. liederen, gebeden en het lezen van korte bijbelgedeelten en volgens 1 Kor. 11:26: “ …totdat Hij komt!”

Gasten die de Heer Jezus kennen als Verlosser zijn welkom bij ons deel te nemen aan het avondmaal. Bent u niet eerder bij ons geweest dan zouden we graag van te voren even met u kennismaken. Klik hier voor contactgegevens.

De tweede dienst is de woordbediening.

Hierin wordt door één of meerdere broeders een gedeelte uit de bijbel gelezen en uitgelegd, dit alles zoals in 1 Kor 14:3 staat: “…tot opbouwing, vermaning en vertroosting.”

Tijdens de tweede dienst is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd club.

Hier wordt met ze gezongen, geknutseld en een bijbelverhaal verteld.

 

 

Verder is er op woensdagavond de bidstond waarin we danken en bidden voor noden dichtbij en verder weg.

Na de bidstond is er de bijbelbespreking waarin we een bijbelboek met elkaar behandelen.

 

 

Gedurende de maanden juli en augustus vervalt de bijbelbespreking en vindt de bidstond plaats na de koffiepauze voorafgaand aan de woordbediening.